Accueil | Patrimoine | Patronymes | Nos villages | Publications | Nos sites Amis |

Objectifs | Anciens Articles | Extraits d'articles | Abonnement | Nederlandstalige bezoekers

 

=>    Nouvelles en vrac    <=

 

 

Nétradyle, is een Genealogische en Heemkundige Kring die in 1993 werd opgericht. De doelstelling was de lokale      geschiedenis beter te doen kennen. De naam van onze kring bestaat uit de afkortingen van Néthen - Train - Dyle (Dijle), de drie rivieren die onze dorpen doorkruisen. Iedere genealoog begint met het opzoeken van namen en data: dit wordt het geraamte van zijn stamboom. Hij zal dan verder het frame bekleden met de historische gegevens omtrent zijn voorouders, en trachten hun levensomstandigheden te achterhalen. Wat deden zij? Hoe leefden zij? In welke sociale, economische en familiale situatie leefden zij? Op al die vragen tracht men een antwoord te vinden. Voor het geraamte heeft Nétradyle tal van documenten verzameld die her en der in pastorijen gevonden werden. Deze worden gratis ter beschikking gesteld van de onderzoekers. De lijst van de beschikbare parochiën vindt U op de bladzijde « Patrimoine ». Een ploeg lokale geschiedkundigen hebben zich tot doel gesteld de archieven te onderzoeken en regelmatig de vrucht van hun bevindingen te publiceren in het driemaandelijkse tijdschrift en zo onze dorpen ten tijde van de XVIIde eeuw weer tot leven te roepen. Als uw oorsprong zich in één van onze dorpen bevindt, aarzel zeker niet en breng ons een bezoek. Het adres vindt u onderaan. In het lokaal staan fotokopieertoestellen, microfilmlezers en een geïnformatiseerde databank ter uwer beschikking. Ons paradepaardje bestaat uit een verzameling Belgische overlijdensberichten. Die documenten zijn een ware goudmijn voor de genealoog. Gooi deze zeker niet weg, schenk ze ons, en wil u ze toch bewaren dan maken wij er een fotokopie van, want voor ons volstaat de informatie die we er op terugvinden.

Meer over onze website: Op de bladzijde «  Nos villages  » vindt  u de fotos van de kerken van de dorpen die door Nétradyle worden bestudeerd. Verder op de site kunt u onze uitgaven bestellen en u informeren over activiteiten die door Nétradyle gepland zijn. Wij wijzen u er ook op dat u welkom bent in onze leeszaal alle dinsdagen en zaterdagen, telkens van 14 tot 17u30. (gesloten  tijdens de maand november)

Wij staan u uiteraard te woord in het Nederlands.

 

Accueil | Patrimoine | Patronymes | Nos villages | Publications | Nos sites Amis |

Objectifs | Anciens Articles | Extraits d'articles | Abonnement | Nederlandstalige bezoekers