LISTE-ECLAIR

Attention : cette liste comprend les patronymes des interessés et des témoins (père, mère, ancien conjoint, parrain,..).

Commune : Heinsch

Région : Luxembourg

Type : Mariages


ADT;1802;1802;1;
ALEXANDRE;1814;1814;1;
ALMETER;1813;1813;1;
ALY;1804;1804;1;
ASSELBORN;1802;1809;2;
BACH;1809;1813;3;
BALTES;1804;1804;1;
BARNICH;1801;1809;2;
BARTHEL;1811;1811;1;
BERGEN;1797;1797;1;
BERNA;1801;1801;1;
BERNARD;1797;1797;1;
BERNARDY;1814;1814;1;
BIRCKEL;1802;1802;1;
BIREN;1807;1814;2;
BIVERT;1813;1813;1;
BLANC;1801;1801;1;
BLONG;1804;1804;1;
BODEN;1810;1810;1;
BONNERT;1813;1813;1;
BORGEM;1811;1811;1;
BOURQUEL;1804;1804;1;
BRAACK;1814;1814;1;
BRAUN;1812;1812;1;
BRONIUS;;;1;
BURCKEL;1811;1811;1;
CALMUS;1813;1813;1;
CARPENTIER;1811;1811;1;
CHRISTOPHE;1806;1806;1;
CLOS;1803;1803;1;
COLLES;1805;1811;2;
COLLIN;1806;1806;1;
CONEIN;1801;1801;1;
CONRARDY;1812;1814;2;
CROCHET;1804;1814;3;
DECKER;1814;1814;1;
DIDIER;1814;1814;1;
EISCHEN;1801;1810;2;
EYDEN;1801;1801;1;
FATH;1813;1813;1;
FAUTSCH;1811;1811;1;
FELLER;1805;1815;2;
FELTUS;1801;1801;1;
FERBER;1814;1814;1;
FEYEREISEN;1804;1804;1;
FILLER;1803;1803;1;
FISCHBACH;1805;1811;2;
FLAMANT;1797;1797;1;
FLAMMANG;1814;1814;1;
FONTAINE;1803;1803;1;
FREYNEN;1801;1801;1;
GEITZ;1801;1810;2;
GEND;1802;1802;1;
GEYNER;1809;1809;1;
GOUDINGEN;1815;1815;1;
GOUDINGER;1805;1805;1;
GOUVY;1806;1806;1;
GRAAS;1803;1813;6;
GRAFF;1797;1805;2;
GROEFF;1808;1810;2;
GUELSS;1804;1804;1;
GUEREND;1804;1804;1;
GUERENT;1813;1813;1;
GUILLEAUME;1803;1803;1;
HARDY;1813;1813;1;
HARTERT;1813;1813;1;
HAUS;1813;1813;1;
HELTGEN;1802;1804;2;
HESS;1809;1809;1;
HESSE;1810;1810;2;
HOLTZMACHER;1801;1801;1;
HORMAN;1811;1811;1;
HOSSE;1808;1808;1;
HOURT;1808;1808;1;
JACQUES;1805;1805;1;
JASCH;1798;1798;1;
JUCHEN;1812;1812;1;
JUNGERS;1809;1810;2;
KEMP;1813;1813;1;
KIHL;1806;1814;3;
KIPGEN;1797;1797;1;
KLEIN;1809;1809;1;
KLOTZ;1809;1811;2;
KOOB;1813;1813;1;
KRAUSER;1807;1807;1;
KRIER;1797;1814;3;
KUFFER;1802;1802;1;
KUHN;1810;1811;3;
LABERANGE;1803;1803;1;
LABRANGE;1814;1814;1;
LAMBERTY;1811;1811;1;
LAURENT;1807;1807;1;
LEMAIRE;1807;1807;1;
LEONARD;1797;1804;2;
LUCAS;1808;1811;2;
LUTSCH;1808;1808;1;
MAIRE;1798;1803;2;
MAJERUS;1803;1803;1;
MALLIET;1804;1804;1;
MARCHAL;1805;1805;1;
MARSSEI;1811;1811;1;
MATHIEUX;1806;1806;1;
MATHOY;1813;1813;1;
MAUS;1801;1812;3;
MEER;1807;1812;3;
MEYER;1813;1813;1;
MICHAELY;1800;1800;1;
MULLER;1800;1814;4;
MUSTY;1809;1809;1;
NICKELS;1811;1811;1;
NIEDERKORN;1802;1802;1;
NOEL;1797;1797;1;
OLSEM;1808;1808;1;
PERLOO;1811;1811;1;
PETERS;1808;1810;2;
PIERRARD;1813;1813;1;
PIRSCH;1803;1803;1;
POLFER;1804;1805;2;
REDING;1797;1812;3;
REDINGH;1814;1814;1;
REISDORFF;1805;1805;1;
REYZER;1801;1801;1;
RIX;1807;1814;3;
ROB;1802;1802;1;
ROBERT;1810;1810;1;
ROLING;1810;1810;1;
ROSQUIN;1810;1810;1;
SALENTINY;1802;1811;2;
SCHEINFESSEL;1802;1802;1;
SCHILTZ;1808;1808;1;
SCHIMFESEL;1806;1806;1;
SCHIMFESSEL;1801;1812;4;
SCHLEDER;1809;1809;1;
SCHMIT;1797;1808;6;
SCHNEIDESCH;1810;1811;2;
SCHOENTGEN;1806;1810;2;
SCHONTGEN;1812;1812;1;
SCHROEDER;1810;1810;1;
SCHWEICHER;1797;1811;4;
SCHWEITZER;1810;1810;1;
SIMON;1797;1797;1;
SPIES;1797;1808;3;
SPRIMONT;1805;1805;1;
STEINBACH;1806;1806;1;
STRESSER;1811;1811;1;
TEMPELS;1810;1810;1;
THEBES;1805;1805;1;
THEISSE;1809;1809;1;
THEYSEN;1806;1806;1;
THIBESART;1807;1807;1;
THIL;1807;1807;1;
THILL;1805;1811;2;
THINER;1804;1804;1;
THINUS;1813;1813;1;
THOMAS;1807;1807;1;
THREYNEN;1813;1813;1;
VELTER;1814;1814;1;
VIGUERT;1805;1805;1;
WAGENER;1810;1810;1;
WALLER;1812;1812;2;
WARLIN;1812;1812;1;
WEBER;1807;1807;1;
WEICKER;1801;1810;5;
WELTER;1806;1806;1;
WEYCKER;1813;1813;1;
WILRY;1797;1797;1;
WISELER;1801;1808;2;
WITHAMER;1806;1806;1;
ZEICH;1806;1806;1;

Durée totale : 0.201 sec.

Individus cités : 238.

Patronymes : 169.